Locatie, 1217, NL
+06-41664506
info@coplustraining.com

Online training

Training en Communicatie

De afgelopen weken heeft C O plus programma’s aangepast voor online training. Via Futurelearn volgde ik ‘How to teach online.’ Een fijne cursus om handvatten te krijgen en hiermee uitdagende online programma’s te ontwikkelen.

Wat opvalt is de ongelooflijke hoeveelheid tools en hulpprogramma’s om een online training te geven. Kort gezegd komt de werking van verschillende platforms in de basis op hetzelfde neer. Hoewel er wel een aantal accentverschillen zijn. Uiteindelijk besluit ik om gebruik te maken van Microsoft teams en Google Classroom.

How to teach online, deze cursus is een aanrader voor als je meer wilt weten over het ontwikkelen van online training.

De eerste training was een succes. Mensen reageerden enthousiast. Wat is nou feitelijk het verschil met lesgeven in een lokaal?
Het grootste verschil is uiteraard dat je de non-verbale signalen en het directe begrip van je deelnemers mist. Je bent meer afhankelijk van het gesproken woord. Dit vraagt om een instrumentele overdracht van je lesstof. Ook het checken van begrip bij je deelnemers is hierin essentieel.

5 tips voor het geven van inspirerende lessen

1. Laat je niet verleiden

Er zijn veel mogelijkheden voor het verzorgen van online training. Zoom, Learnbeat Vitero.de, Microsoft teams, Google Classroom. Laat je niet verleiden door de hoeveelheid tools. Probeer er een aantal uit en zorg dat je deze in de basis leert kennen. Belangrijk is dat je er vertrouwd mee raakt en je kan inspelen op de behoefte van je deelnemers. Houd hierbij ook rekening met het doel en onderwerp van de training. Een vaardigheidstraining komt optimaal over in Zoom. Je hebt ruime video interactie en een zuiver beeld. Een les bestaande uit de overdracht van theoretische kennis kan je uitstekend geven in Google Classroom of Learnbeat.

2. Volg eens een webinar

Er worden regelmatig webinars georganiseerd om je tools te leren kennen. Eenvoorbeeld hiervan is https://frankwatching.nl/ of https://www.academy4learning.nl/  https://www.zoom.us hier kun je vaak kosteloos interessante webinars volgen. Overigens vind ik het behalve de inhoud, ook interessant om te zien op welke manier de webinars online worden gegeven. Bijvoorbeeld hoe instructie plaats vindt.

3. Bouw je les rustig op en creëer structuur

Bouw je training of les rustig op. Dit kent in feite weining verschil met een face-to-face les. Maar toch ligt de nadruk op een strakke structuur en opbouw van je les. Aangezien je het enkel moet hebben van je scherm en je inhoud. Je kunt ervoor kiezen om het programma alvast online te zetten, zo weten je cursisten wat zij kunnen verwachten. Het online programma zet je klaar in bijvoorbeeld Google Classroom zodat elke deelnemer dit voorafgaand aan de cursus makkelijk kan inzien.

4. Houd rekening met de virtuele kennis van je deelnemers

Hoe ver reikt de online kennis van jouw deelnemer. Heeft hij/ zij veel kennis van het werken met online tools of is dit voor haar de eerste keer? Check aan het begin eerst de vaardigheid en leg rustig uit hoe het programma en de tool is opgebouwd. Dit zorgt ervoor dat de cursist zich meer op zijn gemak voelt en dan ruimte heeft om zich te concentreren op de inhoud van je les. Plan hiervoor ruimte in binnen het tijdschema.

5. Zorg voor ruimschoots pauzes en uitwerktijd tussendoor

Dit klinkt als een open deur. En toch, je zult merken dat het verzorgen van een online les een behoorlijke inspanning vraagt. Reden hiervoor is dat je in een statische houding zit achter een scherm, waarop je je moet concentreren. Dit vraagt van deelnemers om direct documenten mee te lezen en lesstof te verwerken. Door pauzes in te lassen is er voor deelnemers voldoende tijd om op adem te komen. Tussen de pauzes door kun je deelnemers vragen om een opdracht te maken en de uitwerking daarna te posten in een online leeromgeving of op Google docs. Zo houd je de les dynamisch en is er volop ruimte voor interactie.