Webredactie

Vanuit onze ervaring in het opstellen van tekst plaatsen we content doelmatig op je site.  

Schrijftraining

Voor professionals die op zoek zijn naar een training om effectief te leren schrijven biedt C O plus passende schijftrainingen aan. 

Communicatie

Een training Communicatieve vaardigheden maakt je bewust van jouw handelen. Wat kun je bijvoorbeeld verbeteren om meer grip te krijgen op je gesprek?

I write content with customization possibilities and unlimited power

Teksten schrijven en redigeren is voor C O plus het mooiste dat er bestaat! De juiste toon zetten door het toevoegen of weglaten van die ene punt of komma…Hiermee maken we het verschil.

Aanbod

C O plus is in 2008 opgericht, vanuit de behoefte om uitdagende lesprogramma’s te ontwikkelen en mensen te ondersteunen bij het bereiken van hun persoonlijke leerdoelen. De missie is het leveren van sterke communicatietrainingen en heldere tekst.

(Web) redactie 

Vind je het moeilijk om je boodschap helder te formuleren, of zie je er tegen op om teksten te schrijven? Tekstredactie kun je met een gerust hart aan ons overlaten. C O plus heeft 10 jaar ervaring op het gebied van taal en tekst. We schrijven met plezier en toewijding, content gericht op jouw doelgroep.

Schrijftraining

Na de training weet je de juiste detailniveaus in een adviesmemo te beschrijven zonder dat dit ‘wollig’ overkomt. Je leert om een beleidsadvies te schrijven zonder onnodige details. Na de training kun je een advies scherp en helder verwoorden en durf je waar nodig een contra-advies te verstrekken.

Opleidingsplannen

Een opleidingsplan vormt de basis van elke training.  C O plus heeft opleidingsplannen geschreven voor trainingen Communicatie en Schrijfvaardigheid. Op basis van een programma weet je als opdrachtgever wat je kan verwachten.

Communicatie

Communicatie is een voorwaarde om een relatie op te bouwen met mensen om je heen. In een training communicatieve vaardigheden leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden en rollenspelen om positieve invloed uit te oefenen in een gesprek. We besteden aandacht aan verbale en non-verbale communicatie en je maakt kennis met verschillende niveaus waarop je een gesprek voert.

Vertaalslag van theorie naar praktijk

Communicatieve vaardigheden trainen we aan de hand diverse werkvormen zoals videotraining, groepsdiscussie en demonstratie. We werken vanuit modellen, wetenschappelijke inzichten,  vertaalt naar de praktijk.

Intakegesprek en Lesprogramma

Een training volg je met een bepaald doel, we vinden het dan ook belangrijk om doelen concreet te formuleren alvorens de training start. Een training start met een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek stellen we een voorlopig lesprogramma op.

Wat wil je anders doen na deze training?

Een training volgen is een investering in jouw tijd. Je wil eruit halen wat erin zit. Een training bij C O plus levert je concrete inzichten op. Kennis en tools die je direct kunt toepassen in je werksituatie. 

Trainingen 

Energiek Vergaderen

Communicatieve vaardigheden

Presenteren

Omgaan met stress

SCHRIJVEN VOOR HET WEB  

De basis van het Nederlands

Schriftelijk rapporteren

Zakelijk corresponderen

Het aanbod op het gebied van training en communicatie in Nederland is groot. Waarom kies je voor C O plus ?

Neem contact op

Betrouwbare partner

C O plus heeft in de afgelopen 10 jaar samenwerkingsrelaties opgebouwd met verschillende organisaties in Nederland. We hebben opdrachten uitgevoerd binnen de overheid en het bedrijfsleven.

Didactische benadering

Een training van C O plus kenmerkt zich door een doelgerichte en didactische aanpak. Vertaalt in een concreet lesprogramma voorafgaand aan de training en heldere afspraken over evaluatie en bijstelling.

Veelzijdig met focus

C O plus heeft brede ervaring. Maar tegelijkertijd houdt C O plus focus met aandacht en kwaliteit gericht op de opdracht. De breedte mag nooit ten koste gaan van kwaliteit

.

 Vertaalslag naar actualiteit

Theorie vormt de basis voor een kwalitatief sterke training. Vanuit theorie maken we de vertaalslag naar hedendaagse praktijk. We werken tijdens een training met actuele voorbeelden en cases.

Blog

C O plus blogt over onderwerpen die centraal staan in de training. Andere blogs bespreken actuele onderwerpen of boeken die recent zijn uitgegeven. Onderwerpen die betrekking hebben op training en communicatie. Een breed aanbod aan berichten.

Vergaderen met energie

Niks zo fijn als vergaderen. Vrijwel iedere medewerker die je vraagt naar vergaderervaringen zucht dat het altijd op hetzelfde neer komt en hekelt de saaie standaard werkoverleggen. Daarom ook niet[…]

Read more

Content

Hoe korter, bondiger en eenvoudiger, hoe krachtiger je tekst. Sterke content heeft weinig woorden nodig, zonder dat dit afbreuk doet aan de inhoud. Een helder geformuleerde boodschap neem je als[…]

Read more

Portfolio

Project Ontwikkelen van lesmateriaal

Voor de NCOI heb ik uiteenlopende prgramma’s geschreven zoals een training over creativteit en diverse onderwerpen op het gebied van Soft-skills. Veel van deze programma’s werden in een online omgeving voor e-learning  verwerkt. 

Webredactie voor de corporate website

Het ontwikkelen van content voor de website van Tergooi Ziekenhuis. Ik heb hier voor de afdeling Communicatie en Marketing webredactie gedaan. Doelmatig plaatsen van tekst op de site.

Schrijven van opleidingsplannen

Het ontwikkelen en schrijven van digitaal lesmateriaal op het gebied van trainingen Beïnvloeden en Overtuigen. 

Redigeren van  lesboeken

Voor de uitgeverij Eduhint OVD heb ik het lesboek Leidinggeven voor het MKB  geredigeerd. Stukken zijn herschreven en aangepast aan de actualiteit.

Contact 

Contactgegevens C O plus

 Na ontvangst van het contactformulier nemen we binnen 24 uur contact met je op!

Niet verplicht

Laatste nieuws


C O plus biedt een nieuw programma voor de basisschool. Zo leren groep 7 en 8 in 1 dag alles over nieuwsredactie en hoe een krant tot stand komt. In deze dag kan de klas een eigen krant samenstellen. Deze activiteit is ook te combineren met het thema dat op dat moment centraal staat in de les. 

Vergaderen met energie

Niks zo fijn als vergaderen. Vrijwel iedere medewerker die je vraagt naar vergaderervaringen zucht dat het altijd op hetzelfde neer komt en hekelt de saaie standaard werkoverleggen. Daarom ook niet[…]

Read more

Content

Hoe korter, bondiger en eenvoudiger, hoe krachtiger je tekst. Sterke content heeft weinig woorden nodig, zonder dat dit afbreuk doet aan de inhoud. Een helder geformuleerde boodschap neem je als[…]

Read more