C O plus Training & Communicatie  

Aanbod

Schrijftraining

Na het volgen van een schrijftraining weet je de juiste detailniveaus in een adviesmemo te beschrijven zonder dat dit ‘wollig’ overkomt. Je leert om een beleidsadvies te schrijven zonder onnodige details. Na de training kun je een advies scherp en helder verwoorden en durf je waar nodig een contra-advies te verstrekken.(Lees er meer over)

Webredactie

 C O plus heeft tien jaar ervaring met het ontwikkelen van taal en tekst. We schrijven met plezier en toewijding, content gericht op de vraag van jouw doelgroep (Lees er meer over)

Communicatie

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en rollenspelen leer je om positieve invloed uit te oefenen in een gesprek. We besteden aandacht aan verbale en non-verbale communicatie en je maakt kennis met verschillende niveaus waarop je een gesprek voert.

Lesontwikkeling

C O plus ontwikkelt lesmateriaal en werkvormen om jouw training tot een succes te maken.  We beschrijven effectieve werkvormen om theorie op een aantrekkelijke manier te doceren. (Lees er meer over)

Werkwijze

Wat wil je bereiken?

Een training volgen is een investering in jouw kostbare tijd. Een veelgestelde vraag is: wat kan ik bereiken met een training? We staan na afloop van een training stil bij wat je geleerd hebt en hoe je dit toepast. Borging van kennis vindt plaats door middel van een actieplan dat we evalueren.

Theorie en praktijk

Trainingen zijn opgebouwd uit diverse werkvormen zoals videotraining, groepsdiscussie en demonstratie. We werken vanuit verschillende theorieën en  inzichten die we vertalen in praktische handreikingen. Om een indruk te krijgen kun je materiaal downloaden. 

Intake en voorbereiding

Een training volg je met een bepaald doel, het is dan ook van belang om doelen concreet te formuleren alvorens de training start. Een training start met een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek stellen we een voorlopig lesprogramma op.

Trainer

Als trainer ben ik te typeren als vakkundig, open en betrokken. Binnen elke training hecht ik waarde aan een ontspannen, professionele en veilige sfeer waarin je als deelnemer de ruimte ervaart om te leren.

Trainingen

Energiek Vergaderen

Communicatieve vaardigheden 

Omgaan met stress en werkdruk 

Schrijven voor het web 

Download programma als pdf

De basis van het Nederlands 

Download programma als pdf

Schriftelijk rapporteren

Download programma als pdf

Overtuigen in adviesgesprekken

Download programma als pdf

Laatste nieuws

Werk je in een bestuurlijke omgeving en word je weleens gevraagd om een presentatie te verzorgen? Ik ontwikkelde een training voor de bestuursacademie. Een driedaagse training waarin je vloeiend leert presenteren in de politieke omgeving. Check het hier!

Dynamiek in Presenteren

Werk je voor een overheidsorganisatie? Dan krijg je vast een keer de vraag om een boeiende presentatie te verzorgen voor je collega’s of externen. Tja, natuurlijk wil ik dat graag[…]

Read more

Staking in de zorg

Afgelopen week gaf ik training aan medewerkers van een groot ziekenhuis in het westen van het land. Tijdens de nabespreking van één van de werkvormen deelden we ervaringen, de sfeer[…]

Read more

Beleidscyclus

Tijdens een training Beleidsnota’s schrijven, luisteren cursisten geïnteresseerd naar de theorie. Waar lijkt het pijnpunt te liggen bij het opstellen van een beleidsnota? ‘Ik vind het moeilijk om mijn tekst[…]

Read more

Missie

C O plus is in 2008 opgericht, vanuit de behoefte om didactische lesprogramma’s te ontwikkelen en professionals te trainen in mondelinge als schriftelijke communicatie. C O plus traint professionals in het schrijven van teksten en het aanscherpen van communicatieve vaardigheden. C O plus biedt kwalitatieve trainingen en lessen aan die aansluiten bij elke leerbehoefte.

BLOG

C O plus blogt over onderwerpen die centraal staan in de training. Blogs bespreken actuele onderwerpen of boeken die recent zijn uitgegeven. Onderwerpen die betrekking hebben op training en communicatie.

Dynamiek in Presenteren

Werk je voor een overheidsorganisatie? Dan krijg je vast een keer de vraag om een boeiende presentatie te verzorgen voor je collega’s of externen. Tja, natuurlijk wil ik dat graag[…]

Read more

Staking in de zorg

Afgelopen week gaf ik training aan medewerkers van een groot ziekenhuis in het westen van het land. Tijdens de nabespreking van één van de werkvormen deelden we ervaringen, de sfeer[…]

Read more

Samenwerken met C O plus

Het aanbod op het gebied van training en communicatie in Nederland is groot.  Vier redenen om te kiezen voor samenwerken met C O plus.

Ruime ervaring

C O plus heeft in de afgelopen tien jaar samenwerkingsrelaties opgebouwd met verschillende organisaties in Nederland. We hebben opdrachten uitgevoerd binnen de overheid en het bedrijfsleven.

Didactiek

Een training van C O plus kent een doelgerichte aanpak. Jouw opleidingsvraag vertalen we in een lesprogramma. We werken aan de hand van leerdoelen en sturen tussentijds bij voor een optimaal resultaat.

Veelzijdig met focus

Focus met aandacht en kwaliteit gericht op de opdracht. De breedte mag nooit ten koste gaan van kwaliteit.

Actueel

Theorie legt de basis voor een kwalitatief sterke training. Vanuit theorie maken we de vertaalslag naar hedendaagse praktijk. We werken tijdens een training met actuele voorbeelden en cases.

Portfolio

Onderstaande opdrachten zijn een greep uit de opdrachten die C O plus heeft uitgevoerd. Voor meer informatie kun je contact opnemen.

Ontwikkeling van lesmateriaal
Voor de NCOI heb ik uiteenlopende opleidingsprogramma’s geschreven zoals een training over creativiteit en diverse onderwerpen op het gebied van Soft-skills. Veel van deze programma’s werden in een online omgeving voor e-learning verwerkt.
Corporate website Tergooi Ziekenhuis

Het ontwikkelen van content voor de website van Tergooi Ziekenhuis. Ik heb hier voor de afdeling Communicatie en Marketing webredactie gedaan. Doelmatig plaatsen van tekst op de site.

Schrijven van opleidingsplannen

Het ontwikkelen en schrijven van digitaal lesmateriaal op het gebied van trainingen Beïnvloeden en Overtuigen.

Neem contact op

Wil je meer weten? Neem eenvoudig contact op met C O plus door een e-mail te sturen of te bellen: Sarah Vreeburg 06-41664506