Webredactie

Vanuit onze ervaring in het opstellen van tekst plaatsen we content doelmatig op elke website. Dit zorgt ervoor dat jouw site prettig leesbaar is. En dat je meer bezoekers trekt. 

Schrijftraining

C O plus biedt professionals passende schijftraining aan. Na deze training schrijf je teksten gemakkelijker en effectiever. 

Lees meer

Communicatie

Een training Communicatieve vaardigheden maakt je bewust van jouw handelen. Je leert bijvoorbeeld wat je kunt verbeteren om meer grip te krijgen op je gesprek.

Lees meer


Missie

C O plus traint professionals in het schrijven van teksten en het aanscherpen van communicatieve vaardigheden. C O plus biedt kwalitatieve trainingen en lessen aan die aansluiten bij elke leerbehoefte.


Aanbod

C O plus is in 2008 opgericht, vanuit de behoefte om didactische lesprogramma’s te ontwikkelen en professionals te trainen in mondelinge als schriftelijke communicatie. 

Schrijftraining

Na de training weet je de juiste detailniveaus in een adviesmemo te beschrijven zonder dat dit ‘wollig’ overkomt. Je leert om een beleidsadvies te schrijven zonder onnodige details. Na de training kun je een advies scherp en helder verwoorden en durf je waar nodig een contra-advies te verstrekken.(Lees er meer over)

Webredactie

 C O plus heeft tien jaar ervaring met het ontwikkelen van taal en tekst. We schrijven met plezier en toewijding, content gericht op de vraag van jouw doelgroep (Lees er meer over) 

Communicatietraining

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en rollenspelen leer je om positieve invloed uit te oefenen in een gesprek. We besteden aandacht aan verbale en non-verbale communicatie en je maakt kennis met verschillende niveaus waarop je een gesprek voert.

Lesontwikkeling

C O plus ontwikkelt lesmateriaal en werkvormen om jouw training tot een succes te maken.  We beschrijven effectieve werkvormen om theorie op een aantrekkelijke manier te doceren. (Lees er meer over)

Werkwijze

Hoe we werken

De Trainer

Als trainer ben ik te typeren als vakkundig, open en gedreven. Binnen elke training hecht ik waarde aan een ontspannen, professionele en veilige sfeer waarin je als deelnemer de ruimte ervaart om te leren.

 Theorie en praktijk

Trainingen bouwen we op aan rond diverse werkvormen zoals videotraining, groepsdiscussie en demonstratie. We werken vanuit verschillende theorieën en  inzichten die we vertalen in praktische handreikingen. Om een indruk te krijgen kun je materiaal downloaden. 

Intake en voorbereiding

Een training volg je met een bepaald doel, het is dan ook van belang om doelen concreet te formuleren alvorens de training start. Een training start met een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek stellen we een voorlopig lesprogramma op.

Wat wil je bereiken?

Een training volgen is een investering in jouw kostbare tijd. Een veelgestelde vraag is: wat kan ik bereiken met een training? We staan na afloop van een training stil bij wat je geleerd hebt en hoe je dit toepast. Borging van kennis vindt plaats door middel van een actieplan dat we evalueren.

Trainingen 

Energiek Vergaderen

Communicatieve vaardigheden 

Omgaan met stress en werkdruk 

Schrijven voor het web 

Download programma als pdf

De basis van het Nederlands 

Download programma als pdf

Schriftelijk rapporteren

Download programma als pdf

Zakelijk corresponderen

Workshop overtuigen in adviesgesprekken

Download programma als pdf

Waarom ?

Het aanbod op het gebied van training en communicatie in Nederland is divers. Waarom kies je voor C O plus?

Ruime ervaring

C O plus heeft in de afgelopen tien jaar samenwerkingsrelaties opgebouwd met verschillende organisaties in Nederland. We hebben opdrachten uitgevoerd binnen de overheid en het bedrijfsleven.

Didactische benadering

Een training van C O plus kent een doelgerichte aanpak. Jouw opleidingsvraag vertalen we in een lesprogramma. 

Veelzijdig met focus

Focus met aandacht en kwaliteit gericht op de opdracht. De breedte mag nooit ten koste gaan van kwaliteit.

.

 Actueel

Theorie legt de basis voor een kwalitatief sterke training. Vanuit theorie maken we de vertaalslag naar hedendaagse praktijk. We werken tijdens een training met actuele voorbeelden en cases.

BLOG

C O plus blogt over onderwerpen die centraal staan in de training. Andere blogs bespreken actuele onderwerpen of boeken die recent zijn uitgegeven. Onderwerpen die betrekking hebben op training en communicatie.

Decembermaand

Geniet van deze heerlijke tijd Alweer de laatste maand van 2019! Wat ging dit jaar snel voorbij….Een nieuwe agenda, voor 2020: eentje van papier, die geduldig open ligt en een[…]

Read more

Staking in de zorg

Afgelopen week gaf ik training aan medewerkers van een groot ziekenhuis in het westen van het land. Tijdens de nabespreking van één van de werkvormen deelden we ervaringen, de sfeer[…]

Read more

Beleidscyclus

Tijdens een training Beleidsnota’s schrijven, luisteren cursisten geïnteresseerd naar de theorie. Waar lijkt het pijnpunt te liggen bij het opstellen van een beleidsnota? ‘Ik vind het moeilijk om mijn tekst[…]

Read more

Taalakkoord

Sinds oktober train ik voor een aantal organisaties welke zijn aangesloten bij het Taalakkoord. Het akkoord is een initiatief van de overheid met als doel om organisaties bewuster te maken[…]

Read more

Laatste nieuws


Nog te vaak blijkt dat mensen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. We spreken over laaggeletterdheid. Sinds deze maand train ik voor een aantal organisaties welke zijn aangesloten bij het Taalakkoord. Interessant zijn de vragen over beleid tijdens mijn trainingen. Lees meer in mijn blog hierover….

Decembermaand

Geniet van deze heerlijke tijd Alweer de laatste maand van 2019! Wat ging dit jaar snel voorbij….Een nieuwe agenda, voor 2020: eentje van papier, die geduldig open ligt en een[…]

Read more

Staking in de zorg

Afgelopen week gaf ik training aan medewerkers van een groot ziekenhuis in het westen van het land. Tijdens de nabespreking van één van de werkvormen deelden we ervaringen, de sfeer[…]

Read more

Beleidscyclus

Tijdens een training Beleidsnota’s schrijven, luisteren cursisten geïnteresseerd naar de theorie. Waar lijkt het pijnpunt te liggen bij het opstellen van een beleidsnota? ‘Ik vind het moeilijk om mijn tekst[…]

Read more

Portfolio

Onderstaande opdrachten heeft C O plus ondermeer uitgevoerd. Voor meer informatie kun je contact opnemen.

Ontwikkeling van lesmateriaal
Voor de NCOI heb ik uiteenlopende opleidingsprogramma’s geschreven zoals een training over creativiteit en diverse onderwerpen op het gebied van Soft-skills. Veel van deze programma’s werden in een online omgeving voor e-learning verwerkt.
Corporate website Tergooi Ziekenhuis

Het ontwikkelen van content voor de website van Tergooi Ziekenhuis. Ik heb hier voor de afdeling Communicatie en Marketing webredactie gedaan. Doelmatig plaatsen van tekst op de site.

SCHRIJVEN VAN OPLEIDINGSPLANNEN

Het ontwikkelen en schrijven van digitaal lesmateriaal op het gebied van trainingen Beïnvloeden en Overtuigen.

Neem gemakkelijk contact op

Wil je meer weten? Neem eenvoudig contact op met C O plus door een e-mail te sturen of te bellen: Sarah Vreeburg 06-41664506