Visie op leren

 LEERSTIJL VAN DEELNEMERS

We houden rekening met de voorkennis en (werk)ervaring van deelnemers aan een training. In sommige gevallen werken we met homogene groepen om het leerrendement zo hoog mogelijk te houden.

LEERDOELEN EN VERWACHTINGEN

Voor de training start, bespreken we jouw leerdoelen en verwachtingen. Deze vertalen we vervolgens naar een concreet opleidingsprogramma. Tussentijds checken we of we werken volgens jouw gestelde doelen en verwachtingen.

METHODISCH WERKEN

C O plus werkt op basis van inzichten en modellen uit verschillende disciplines. C O plus vertaalt deze in een kwalitatief sterk lesprogramma. In een lesprogramma beschrijven we de didactiek en hiermee verantwoorden we kwaliteit van een training.