Beleidscyclus

Schrijfraining & Communicatie

Beleidscyclus

Tijdens een training Beleidsnota’s schrijven, luisteren cursisten geïnteresseerd naar de theorie. Waar lijkt het pijnpunt te liggen bij het opstellen van een beleidsnota? ‘Ik vind het moeilijk om mijn tekst helder te formuleren en letterlijk op papier te krijgen’ is een regelmatig gehoorde klacht. ‘Hoe zet ik een rapportage op en waar breng ik mijn voorstel onder?’ is een andere vraag. 

Deze vragen leveren een interessante dag op met theorie en praktische handvaten over de aanpak. Wanneer we bezig zijn met het opstellen van beleid vergeten we nog vaak de totstandkoming ervan. We streven naar een foutloze rapportage die we kort en bondig aan het management kunnen presenteren. In de praktijk weten we hoe zaken werken. Vanuit hogerhand is er een idee. Vanuit het management komt er een vraag om het opstellen van beleid. We voeren dit uit en gaan over tot het schrijven van een plan.

We gaan voorbij aan de essentie

Waar we vaak aan voorbij gaan, is de essentie van de totstandkoming van beleid volgens de beleidscyclus. We focussen ons op een rapportage, we bouwen zinnen om maar missen de logica in onze tekst. Dit komt omdat we kaders missen. De beleidscyclus bepaalt waar en op welk niveau in de organisatie beleid tot stand komt en in welke fase we ons bevinden bij het beschrijven van de weg waarlangs we plannen ontwikkelen. De kaders, het feitelijke beleid. Het toepassen van deze cyclus zorgt dan ook voor een perspectief van waaruit je naar het vraagstuk en de organisatie kijkt. Het helpt je bij het onderzoeken welke plaats beleid op dat moment inneemt en hoe je dit vertaalt naar de opbouw en structuur van je plan. Een startnotitie is immers iets anders dan een beleidsnota. Beide documenten maken deel uit van je beleidscyclus. In de training besteed ik aandacht aan het toepassen van de beleidscyclus. Ben je geïnteresseerd in één van de trainingen? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.